Τηλεόραση και υπολογιστής διπλασιάζουν τις πιθανότητες μειωμένης προσοχής στο σχολείο

Τα παιδιά που «βιδώνονται» μπροστά στην τηλεόραση ή τον υπολογιστή αντιμετωπίζουν έως και διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσουν μειωμένη ικανότητα προσοχής στο σχολείο, καταλήγει μελέτη Αμερικανών ψυχολόγων.

child-tv H επιστημονική κοινότητα γενικά παραμένει διχασμένη για το θέμα, ωστόσο τα ευρήματα της νέας έρευνας βρίσκονται σε συμφωνία με παλαιότερες μελέτες για την επίδραση της τηλεόρασης στα παιδιά, επισημαίνουν οι ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Άιοβα.

Συνέχεια

Advertisements

Είναι η αποτυχία προάγγελος αποτυχημένης σταδιοδρομίας ή αφετηρία επιτυχημένης πορείας στη μάθηση;

child Στις μέρες μας πολλά παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τη σχολική αποτυχία. Παρά τις όποιες προσπάθειες τους, στο τέλος διαπιστώνουν ότι δεν κατάφεραν να φτάσουν το στόχο τους.

Αυτό σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες είναι αποτέλεσμα

Συνέχεια

Μορφή σύγχρονης νόσου η σχολική αποτυχία

Μορφή «σύγχρονης νόσου» τείνει να πάρει η σχολική αποτυχία καθώς οι κίνδυνοι που πηγάζουν από αυτήν, ιδίως κατά την περίοδο της εφηβείας , έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα, τα οποία ενίοτε είναι απειλητικά για την ζωή του παιδιού.

Αν μάλιστα οι μαθησιακές δυσκολίες, που είναι από τις κυριότερες αιτίες της σχολικής αποτυχίας, είναι η «νόσος», η σχολική απελπισία θεωρείται η «κακοήθεια της νόσου». Ο έφηβος βρίσκεται σε μία μεταβατική φάση ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ενηλικίωση και η ύπαρξη προβλημάτων που τον φέρνει, σε αυτή τη φάση της ζωής του, αντιμέτωπο με ειδικές καταστάσεις του δημιουργεί αμηχανία και αναστάτωση.

Συνέχεια

Η σημασία του σχολείου για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού

Η ψυχική υγεία κάθε παιδιού σε μια δεδομένη στιγμή είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης από βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών η οικογένεια και το σχολείο, κατά γενική ομοφωνία, ασκούν την πιο σπουδαία επίδραση στη ζωή του παιδιού. Η σχολική εκπαίδευση εκφράζει τις αξίες, τις στάσεις και τους σκοπούς της κοινωνίας, και, επομένως, η οργάνωση και η δομή του σχολείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την προ­αγωγή της ψυχικής υγείας. Αυτός ο στόχος μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί υπάρχει η δυνατότητα το σημερινό σχολείο να παίξει σημαντικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές μεταβολές στην οικογένεια και στην κοινωνία, καθώς και στην εξέλιξη των παιδιών. Οι αλλαγές αυτές είναι: η πρώιμη έναρξη της εφη­βείας, η μεγάλη διάδοση των μέσων ενημέρωσης, οι αλλαγές στους γονεϊκούς ρόλους, η μετάβαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή, οι μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον. Οι με­ταβολές αυτές κάνουν πιο σημαντική την εκτίμηση των πι­θανών επιδράσεων του σχολείου και της εκπαίδευσης στην εξέλιξη του παιδιού. Η ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού μπορεί να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από τα κοινωνικά χαρα­κτηριστικά του σχολείου, που φοιτά το παιδί. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε και να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό του σχολείου, καθώς και να εντοπίσουμε τα αρ­νητικά του σημεία, ώστε έγκαιρα να μπορέσουμε να ενεργή­σουμε προληπτικά.

Συνέχεια

Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς σχολικής τάξης

Η διαχείριση της τάξης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ανάπτυξη και διατήρηση διδακτικών δραστηριοτήτων με ομαλή ροή, παρακολούθηση και ταυτόχρονη αντιμετώπιση γεγονότων. Όταν αυτά συνδυασθούν με τη γνώση ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και τρόπο, και μερικοί όχι μόνο δεν θέλουν να μάθουν αλλά παρεμποδίζουν τη μάθηση των άλλων, η διδασκαλία και η διεύθυνση της τάξης καθίστανται ακόμη πιο απαιτητικές. Γι’ αυτό η πειθαρχία στην τάξη είναι περίπλοκο έργο. Πέραν τούτου, δεν υπάρχει καθολική συμφωνία για τα κριτήρια της πειθαρχίας, αφού κάθε εκπαιδευτικός έχει τα δικά του κριτήρια. Ανεξάρτητα από όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί που είναι καλοί στην πρόληψη των πειθαρχικών προβλημάτων χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, δημιουργούν θετικό και συνεργατικό κλίμα στην τάξη, προλαμβάνουν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά, αποφεύγουν τις τιμωρίες και χρησιμοποιούν τη συμπεριφορά των μαθητών ως οδηγό για να δράσουν αποτελεσματικά.

Συνέχεια